Parkinson

Ergotherapie helpt het dagelijks handelen verbeteren. Denk daarbij aan activiteiten als aankleden, schrijven, eten, boodschappen doen, fietsen, autorijden of het uitoefenen van hobby’s. Ook als vermoeidheid of mentale veranderingen belangrijke bezigheden in de weg staan, biedt ergotherapie uitkomst. De vraag, wens en ervaring van zowel de persoon met parkinson als de naaste staan centraal. Samen met hen kijken ergotherapeuten hoe problemen bij dagelijkse activiteiten verminderd kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is beter gebruikmaken van de mogelijkheden die er wél zijn. Zo adviseert een ergotherapeut over manieren die het makkelijker maken om een activiteit uit te voeren of stellen voor de dagindeling aan te passen. Ook kan strategietraining gegeven worden of bieden zij ondersteuning in de aanvraag van hulpmiddelen.

Centrum voor ergotherapie heeft ergotherapeut in dienst die zijn opgeleid als ParkinsonNet ergotherapeut.

De behandeling wordt gebaseerd op samenwerken met uw behandelende overige zorgverleners en gebaseerd op de nieuwste inzichten vanuit het ParkinsonNet

Zie voor meer informatie: