Cognitieve revalidatie

Mensen met hersenletsel bijvoorbeeld na een beroerte, multiple sclerose, langdurige overbelasting of een ongeluk, kunnen fysieke en cognitieve belemmeringen ervaren in hun dagelijks leven. Het uitvoeren van dagelijkse activiteiten is hierdoor niet meer zo makkelijk. Cognitieve revalidatie richt zich op het herwinnen van cognitieve vaardigheden die ten gevolge van hersenletsel beperkt, veranderd of verdwenen zijn.

Cognitieve revalidatie wordt veel toegepast bij mensen na een herseninfarct of beroerte, neurologische aandoeningen zoals bijvoorbeeld Parkinson of MS , maar ook bij langdurige overbelasting zoals burn-out klachten.
Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn het concentratievermogen, de snelheid en de capaciteit van het denken, het geheugen maar ook het oplossen van problemen of plannen en organiseren.

De behandeling van cognitieve revalidatie door een ergotherapeut is gericht op;

  • Informatie geven over de werking van de hersenen en het hersenletsel in relatie tot dagelijkse activiteiten
  • Het trainen van de cognitieve vaardigheden die belangrijk zijn voor het functioneren
  • Het aanleren van strategieën en trucjes voor de vaardigheden die niet meer herstellen
  • Het leren toepassen van deze strategieën en trucjes tijdens voor de cliënt belangrijke activiteiten