Belasting belastbaarheid

U heeft een verwijzing van uw arts of specialist gekregen dat u naar de ergotherapie moet voor belasting belastbaarheid maar wat gaat u doen?
Door ziekte of een langdurige overbelasting kan uw lichaam zich uit balans voelen, u krijgt dat vaak het advies dat je het wat rustiger aan moet doen maar hoe pak je dit nu aan?
De ergotherapie kan dit samen met u oppakken

Om weer in balans te komen is het belangrijk dat u een nieuw evenwicht vindt tussen uw belastbaarheid en de belasting van uw lichaam. Hoe kunt u met uw energie omgaan zodat u dingen kunt doen die u moet doen en zodat u ook nog leuke dingen kunt doen.

Een dagindeling met activiteiten die past bij uw mogelijkheden kan hierbij helpen. Ook is het belangrijk om goed naar uw lichaam te leren luisteren. Dit wordt tijdens de behandeling de centrale vraag. Tijdens de behandeling houdt u bij hoe u uw dag indeelt en leert u pauzes in te delen en sommige manieren van werken aan te passen.