Behandeling na Covid

Inmiddels wordt duidelijk uit verhalen van mensen die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt, de ervaringen van ergotherapeuten en uit diverse onderzoeken dat de consequenties van COVID-19 voor het dagelijks leven ernstig en langdurig kunnen zijn, niet alleen voor cliënten maar ook voor hun naasten. Ook is bekend dat er geen directe relatie is tussen een opname in het ziekenhuis of het doormaken van COVID-19 in de thuissituatie: in beide gevallen kunnen mensen ernstige beperkingen ondervinden en is een (vaak interdisciplinair) revalidatieprogramma nodig om het dagelijks leven weer invulling te geven zoals cliënten dat gewend waren.

De ergotherapie behandeling richt zich op het inventariseren welke problemen mensen tegenkomen die Covid hebben doorgemaakt. Dit zijn veelal problemen met vermoeidheid, concentratie en geheugen en planning.

Op basis de ervaren klachten wordt per persoon een plan gemaakt hoe weer grip te krijgen op de vermoeidheid en wordt veelal in overleg met andere disciplines een plan gemaakt weer te revalideren en weer de dagelijkse taken en werk op te pakken.