Dit is ergotherapie

Ieder mens wil kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met of zonder beperkingen. Een ergotherapeut kijkt hoe mensen met gezondheidsproblemen weer zelfstandig kunnen deelnemen.

Indien je gezondheidsproblemen beperkingen ervaart in het dagelijkse leven, kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk of psychisch beperking kan zelfstandigheid beperken. Door het vergroten van de (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk, en kunnen mensen (langer) thuis functioneren. De ergotherapeut adviseert en traint zodanig dat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken, huiswerk maken, sporten. Maar ook weer kunnen plannen, kunnen omgaan met prikkels over overprikkeling en leren omgaan met beperkte energie.

Bij Centrum voor Ergotherapie werken enthousiaste betrokken ergotherapeuten met verschillende specialisatie die u op de praktijk en in de thuissituatie kunnen behandelen. We onderhouden indien gewenst contact met andere zorgverleners om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen.

Onze medewerkers hebben al jaren ervaring in de eerste lijn en een uitgebreid netwerk waarin we samenwerken in verschillende multidisciplinaire netwerken in de regio in de eerste lijn.ms91663588

Specialisaties

Ergotherapie aan huis

Wanneer iemand in huis problemen ervaart bij het dagelijks leven dan komt

Handtherapie

Heeft u last van tintelingen in uw hand? Pijnklachten na een sportblessure?

Cognitieve revalidatie

Mensen met hersenletsel bijvoorbeeld na een beroerte, multiple sclerose, langdurige overbelasting of

Belasting belastbaarheid

U heeft een verwijzing van uw arts of specialist gekregen dat u

Ergotherapie na CVA

Na een CVA kunt u moeite hebben met dagelijkse handelingen. De ergotherapeut

MS

MS is een ziekte met een heel verschillend verloop. De klachten ten gevolge van deze ziekte zijn zeer divers.

Parkinson

Ergotherapie helpt het dagelijks handelen verbeteren. Denk daarbij aan activiteiten als aankleden

Re-integratie en werkplekadvies

Bij klachten van diverse oorzaak, kan de ergotherapeut zich richten op een

Behandeling na Covid

Inmiddels wordt duidelijk uit verhalen van mensen die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt

Vergoedingen

De behandelingen ergotherapie worden direct gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 10 uur per kalenderjaar. Mogelijk vergoedt uw aanvullende verzekering meer uren ergotherapie. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw verzekering. Zie ook; www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie

Mocht u verzekering de behandeling niet meer vergoeden wordt de ergotherapie bij u in rekening gebracht. Elk jaar heeft u een eigen risico, raadpleeg voor de hoogte van het eigen risico uw zorgverzekeraar.

Lees Meer

Medewerkers

Samantha Schilder

Ergotherapeut volwassenen

Frida Bijman

Ergotherapeut volwassenen Handtherapeut

Juliette Groot

Ergotherapeut volwassenen

Onze locaties